Contoh Naskah Drama jawa lucu

Contoh Naskah Drama jawa lucu - Kami akan sampaikan disini Contoh Naskah Drama jawa lucu lengkap sekali sehingga anda bisa mendapatkan Contoh Naskah Drama jawa lucu dini selengkapnya dan tentunya ini akan bisa menjadi Contoh Naskah Drama jawa lucu untuk pertunjukan anda dan tentunya Contoh Naskah Drama jawa lucu ini akan bisa menjadi salah satu prestasi anda disaat anda melakukan Drama dengan teman-teman anda dipentas. Ini adalah salah satu Contoh Naskah Drama jawa lucu terbaik yang bisa kami posting dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna sekali karena Cerita Contoh Naskah Drama jawa lucu ini sangat menyentuh hati, kocak dan sangat menyenangkan sekali saat dipentaskan dengan teman-teman nantinya.

Untuk itu dapatkan Contoh Naskah Drama jawa lucu ini disini yang kami berikan lengkap sehingga bisa menjadi pertunjukan yang sangat bagus sekali, dan anda akan mendapatkan nilai bagus untuk Contoh Naskah Drama jawa lucu ini, lengkap sekali Contoh Naskah Drama jawa lucu ini dan pastinya kamu semua akan puas dengan Contoh Naskah Drama jawa lucu tersebut, dan untuk untuk itu langsung dapatkan Contoh Naskah Drama jawa lucu dibawah ini yang sobat semua.

Dialog Koplak... action!!

Cuk: Kulonuwun....

Cak: Sopo?

Cuk: Kulo...

Cak: Kulo sopo?

Cuk: Kulonuwun...

Cak: Maksute jenenge sampean iku sopo?

Cuk: Kulo Cuk...


Cak: We lhadalah... bocah iki kenthir tenan. Ditakoni jenenge kok malah misuh!

Cuk: Sinten sing misuh? Jenenge kulo niku pancen Cuk... Cukijan bin Cukirman

Cak: Oalah... tak kiro misuh. Ono perlu opo?

Cuk: Bade nglamar

Cak: Nglamar aku?

Cuk: Nggih mboten to, pak... Lha lah nopo kulo nglamar sampean niku?

Cak: Sopo ngerti kon wis sempel kate nglamar podo lanange

Cuk: Wah... panjenengan niki jian pinter nek ngenyek. Elek elek ngaten niki kulo sek normal, pak...

Cak: Wahaha... kon iki elek kok bangga

Cuk: Masio elek tapi kulo niki kathah rondo sing madosi lho pak...

Cak: Walah!! Modelmu... rondo tukang nagih utang to?

Cuk: Bapak niku ngertos mawon hahaha...


Cak: Wis, ojo cengengesan. Kon mrene iku arep nglamar sopo?

Cuk: Nglamar gawean, pak...

Cak: Kon salah alamat. Nok kene ora ono arek wedok sing jenenge Gawean. Anane Mbah Gowang, umure wis 70 tahun. Gelem ngrabi tah?

Cuk: Maksud kulo nglamar kerjaan, pak... Mboten nglamar embah embah...

Cak: Oo... gak ngomong kaet mau

Cuk: Lha kulo sampun matur sampean malah ngajak guyon

Cak: Mending diajak guyon to timbang diajak carok?


Cuk: Panjenengan saget mawon... Pripun pak?

Cak: Pripun yo’ opo maksudmu?

Cuk: Wonten lowongan mboten?

Cak: Awakmu iki sakjane golek lowongan opo kerjaan?

Cuk: Kan sami mawon ta, Pak?

Cak: Bedo... nek kerjaan iku nggone wong kerja. Nek lowongan iku panggonan sing lowong. Contone sumur, lawang... Termasuk lambemu barang iku jenenge lowongan

Cuk: Sak karepe sampean mpun... sing waras ngalah

Cak: Yo mesti sing waras kudu ngalah... nek wong loro kongkon ngalah, dipan rumah sakit kae kebek wong waras. Sing loro malah turu nok ngisor

Cuk: Nggih mpun kulo nurut. Sak niki wonten kerjaan mboten?

Cak: Akeh. Nok njero kantor kae panggonane wong kerjo thok. Sak karepmu milih kerjo sing endi? Sing bagian nduwuran opo sing ngisoran?

Cuk: Nek sing nduwuran niku bagian nopo, pak?

Cak: Bagian nyekeli penangkal petir. Dadi awakmu nangkring nok nduwur kono pas wayah udan. Nek ono bledek, ndang sauten trus kesakono


Cuk: Weh... lak modar aku!!

Cak: Lha jarene njaluk kerjo bagian nduwur...

Cuk: Mboten siyos nek ngoten. Dereng sempet gajian kok wis matek disik

Cak: Opo kerja sing bagian ngisor wae?

Cuk: Bagian nopo niku? Nduduk lemah damel ngubur sampean ngoten tah?

Cak: Wahaha... Kon iku sembarangan ae. Bojoku isek ayu kinyis kinyis mosok arep tak tinggal matek, Cuk!!


Cuk: Mboten usah kuatir, pak... Nek sampean mati kulo siap nampani randane kok

Cak: Ancene bocah jancuk! Ngomong karo wong tuwek sak penake dewe ae. Durung pernah dibalang watu wong buntung yo?

Cuk: Guyon pak... Ampun nesu ngaten tah, nggarahi irunge tambah mekar mawon hahaha

Cak: Irung mekar ndasmu sempal...!! prasamu aku iki dagelan Cak Baseman ngono tah? Wis ojo cengengesan. Pingin kerjo po ra?

Cuk: Nggih pingin, Pak. Lha kerjo ngisoran niku teng pundi?

Cak: Sek tak takoni disik. Sak durunge kon duwe pengalaman kerja opo?

Cuk: Tukang becak

Cak: Wah cocok iki. Kebeneran ono lowongan kerja sing sesuai karo keahlianmu. Iki juragane golek karyawan arep ditugaske nok kapal selam

Cuk: Wah mbois tenan niku. Gajine mesti gede tur dibayar nganggo duit dollar

Cak: Yo mesti rek... sing nduwe ae wong Londo

Cuk: Nggih, kulo purun, pak. Nanging tugase kulo teng kapal selam niku nopo?

Cak: Gampang. Tugasmu nyurung kapal selam nek pas mogok


Cuk: Biyuh biyuh... Kapal selam padakno karo becak. Durung nyurung wis dicaplok karo iwak hiu

Cak: Jare njaluk kerjaan sing bagian ngisor. Yo iku sing paling ngisor dewe

Cuk: Prei kiri mawon mpun

Cak: Ra gelem yo wis. Aku yo ra pathek’en!

Cuk: Ehm... nek sing bagian tengah tengah wonten?

Cak: Ono, bagian pijet. Iso mijet ora?

Cuk: Wah..., soal mijit memijit nggih ahline. Biasane nek pas mangkal ngenteni penumpang biasane pijet pijetan karo konco mbecak liyane. Lha niki mijeti jaler nopo estri?

Cak: Sak karepmu. Pingin mijet lanang opo wedok?

Cuk: Kulo milih mijet sing wedok mawon. Mesti wuenak tenan niku... iso ngucel ucel barang sing.... weleh weleh, hihihi.....isin aku....


Cak: Ancene otak mesum kon iku. Yo wis, nek ngono mulai mene kon mlebuo nyambut gawe

Cuk: Saestu? Kulo ditampi kerja?

Cak: Wah! Sak liyane dubleg, kupinge arek iki cureken pisan tibakno. Ya mesti ditrimo...

Cuk: Matur nuwun sanget pak... Panjenengan pancen boss sing paling  ngguanteng

Cak: Yo wis, nek ngono mene kon tak enteni nok KBS jam pitu esuk

Cuk: Lho.. kantore mboten teng gedung niki tah?

Cak: Sing ngomong kantorku nok kene iku yo sopo? Kantorku nok KBS

Cuk: Lha terus teng KBS (Kebun Binatang Surabaya) niku mijeti karyawati KBS nek wayah kesel ngoten tah?

Cak: Jare sopo kongkon mijeti karyawati KBS sing ayu ayu?

Cuk: Terus mijeti sinten?

Cak: Mijeti macan karo singo wedok hahahaha.....

Cuk: Jiancuuuuk.....!! (misuh karo nguntal pot kembang)


Tiba tiba datang beberapa orang dengan seragam petugas medis datang dan meringkus Cak. Cukpun penasaran dan bertanya pada salah satu petugas medis tersebut.


Cuk: Maaf, Bapak bapak ini dari mana? Kenapa pak direktur itu ditangkap?

Medis: Kami dari Rumah Sakit Jiwa. Dan orang ini adalah pasien kami yang lepas.

Cuk: Jadi orang ini orang gila? Jiancuk pindo.....!!

Medis: Lho..., kok maki maki saya? Kayaknya ini orang gila juga. Teman teman... Ayo kita bawa juga orang ini ke RSJ

Cuk: Pak...!! Jangan, Pak...!! Aduduh...!! Lepasin saya! Saya bukan orang gila....!! Hey jancok! tolooong...!”


Meskipun meronta ronta, Cukijan bin Cukirman akhirnya dibawa juga ke RSJ. Hahaha...


>>>TAMAT<<<

Saat ini anda sudah membaca tentang Contoh Naskah Drama jawa lucu yang kami berikan diatas, semoga bisa menjadi info bermanfaat ya, dan jangan lupa baca selengkapnya disini untuk Kumpulan Naskah Drama yang lainnya juga.

0 Response to "Contoh Naskah Drama jawa lucu"

Posting Komentar