Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang

Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang - Kami akan sampaikan disini Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang lengkap sekali sehingga anda bisa mendapatkan Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang dini selengkapnya dan tentunya ini akan bisa menjadi Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang untuk pertunjukan anda dan tentunya Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang ini akan bisa menjadi salah satu prestasi anda disaat anda melakukan Drama dengan teman-teman anda dipentas. Ini adalah salah satu Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang terbaik yang bisa kami posting dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna sekali karena Cerita Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang ini sangat menyentuh hati, kocak dan sangat menyenangkan sekali saat dipentaskan dengan teman-teman nantinya.

Untuk itu dapatkan Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang ini disini yang kami berikan lengkap sehingga bisa menjadi pertunjukan yang sangat bagus sekali, dan anda akan mendapatkan nilai bagus untuk Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang ini, lengkap sekali Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang ini dan pastinya kamu semua akan puas dengan Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang tersebut, dan untuk untuk itu langsung dapatkan Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang dibawah ini yang sobat semua.

Iwan  :      “Dona, aku njaluk jawaban soal nomor  lima (5) lan enem (6).
Dona  :         “C karo B”
Serli  :         “yen soal nomor  telulas (13), limalas (15) lan telulikur (23) jawabane apa Wan gonamu?
Iwan  :      “telulas jawabane C, limalas A, yen nomer telulikur ayu ya durung bisa njawab Ser”
Andi  :          “Huss, ojo seru-seru ngko bu guru mireng”
Serli  :         “lha soale angel kabeh, isih akeh soal sing durung bisa tak jawab”
naskah-rama-bahasa-jawa-6-orang

Ana ing naskah drama bahasa jawa 6 orang iki diceritakake Bocah 4 kui pada turun-turunan jawaban. Kaya biasane Bima sing terkenal dadi bocah paling sregep lan pinter dewe ana kelas katon sante lan ora turun-turunan kaya kanca-kancane.

Iwan  :      “Bim, kowe wis rampung?”
Bima  :        “durung sih Wan, tapi kurang telung soal tok”
Iwan  :      “Aku kandani jawaban nomer 23 ketuk 25 Bim”.
Bima  :        “Walah Wan rausah ya, emoh ngandani aku”
Iwan  :      “Lha emange nopo Bim? Kanca we kowe ki ra gelem kandan-kandanan”
Dona  :         “Iya Bim, kowe ki ra nggaya suk raoleh nyonto ne kancane lho”
Andi  :          “Iya, kowe kan sing paling pinter sak kelas Bim mbok pisan-pisan ngandani kancane”
Bima  :        “Iya sih, tapi ya ura turun-turunan ngeneki carane”
Serli  :         “Lha napa j Bim? Mug telung soal we!”
Bima  :        “Ah kanggo aku nyonto apa sing wenehi turunan pada-pada le ora bener, dosane pada. Aku ora turun-turunan merga wedi dusa,  sory y my best prend”.
Serli       :        “Tapi iki soale angel tenan Bim, raisa nggarap aku blas ra ndue gambaran jawabane”
Dona  :         “Mbok ewangi Bim pisan-pisan kowe ki ro kanca we ngunu”
Bima  :        “Emoh ya emoh”
Andi  :          “yawis. Urusen awakmu dewe Bim.” (Nesu)
Iwan  :      “wis, kita ndelok buku wae yuh”
naskah-rama-bahasa-jawa-6-orang

Iwan banjur ngetokake buku saka tas e dewek e kanthi meneng-meneng supaya ora diconangi ibu guru banjur ndelok rumus kang ana ing buku iku. Sawise kui banjur Serli nakoke jawabane marang Iwan.

Serli   :         “Piye wan? Ana apa ora?
Iwan  :      “ana, rungoke ya telulikur (23) A, patlikur (24) C, selawe (A)”
Ananging apes temen ki bocah-bocah bandel, merga suwarane Iwan sing buanter Ibu guru mireng apa sing pada digunemke mau.
Bu Guru :      “Cah papat iki, gaweane turun-turunan wae. Metu seka kelas tinggal garapanmu kabeh”

Merga keconangan turun-turunan siswa cacah papat (4) dihukum supaya ninggalake kelas lan ora oleh melu ulangan kesebut.

Nasehat saka naskah drama bahasa jawa 6 orang ana ing nduwur: Dadi murid iku aja seneng nyonto lan turun-turunan marang liyane merga kui ora apik tumrap masa depane kita kabeh. Luwih becik digarap dewe tanpa nyonto apa wae hasile yen dilakoni kanthi temenan mesti bakale sae.

Saat ini anda sudah membaca tentang Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang yang kami berikan diatas, semoga bisa menjadi info bermanfaat ya, dan jangan lupa baca selengkapnya disini untuk Kumpulan Naskah Drama yang lainnya juga.

0 Response to "Contoh Naskah Drama bahasa jawa 6 orang"

Posting Komentar