Contoh Naskah Drama makassar

Contoh Naskah Drama makassar - Kami akan sampaikan disini Contoh Naskah Drama makassar lengkap sekali sehingga anda bisa mendapatkan Contoh Naskah Drama makassar dini selengkapnya dan tentunya ini akan bisa menjadi Contoh Naskah Drama makassar untuk pertunjukan anda dan tentunya Contoh Naskah Drama makassar ini akan bisa menjadi salah satu prestasi anda disaat anda melakukan Drama dengan teman-teman anda dipentas. Ini adalah salah satu Contoh Naskah Drama makassar terbaik yang bisa kami posting dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna sekali karena Cerita Contoh Naskah Drama makassar ini sangat menyentuh hati, kocak dan sangat menyenangkan sekali saat dipentaskan dengan teman-teman nantinya.

Untuk itu dapatkan Contoh Naskah Drama makassar ini disini yang kami berikan lengkap sehingga bisa menjadi pertunjukan yang sangat bagus sekali, dan anda akan mendapatkan nilai bagus untuk Contoh Naskah Drama makassar ini, lengkap sekali Contoh Naskah Drama makassar ini dan pastinya kamu semua akan puas dengan Contoh Naskah Drama makassar tersebut, dan untuk untuk itu langsung dapatkan Contoh Naskah Drama makassar dibawah ini yang sobat semua.

SITI NURBAYA

Riolo niak carita rakyat ni ebarakkangi carita cinta battu ri minang akherekna aknikka passa. Buraknea niarengang Samsul Bahri battu ri tunganakkan tu pore pangkakna, Bainena iamintu Sitti nurbaya ia tommi gakga iatommi bajik ampe-ampena

Ri sekrea allo I samsul tammakmii ri SMA na erok pole na sambung sikolana ri jakarta

DI TAMAN-SORE HARI

Siti       : Daeng angngapana ri kioka mae?

Samsul : Niasseng ji to andik? Kana nak lampaya mange ri Jakarta appilajarak

Siti       : daeng, kabajikangngangi antu appilajaraka anrinni?

Samsul : andik, daennu anne tenaja na sallo aklampa, katippa’kja ammoterek

Siti       : ingka…

Samsul : “aku pasti kan kembali pada dirimu bukan tuk meninggalkanmu selamanya

                Tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali” (pasto)
Siti       : “dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku, semoga cinta

                Kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya” (astrid)Sementara I Datu’ Maringgi tu kalumanyang minka tampoi siagang jai bainenna. Nampa eroki na saingi ka kalumanyangna I sulaiman teai maraeng manggenna I sitti nampa ngiri mata ri ia nampa eroki napassang kasiasi

RUMAH DATU’-SORE HARI

Datu’   : Sangkala! Sangkala!

Pesuruh: ngapako amril ! eh… ngapaki karaeng?

Datu’     :porenu ! angsambei arengku, teak memangko ulangi, tenamo ntu kupajamako

Pesuruh : pamopporanga’ karaeng

Datu’      : iyo, antarka mange ri ballakna sulaiman

Pesuruh  : angngapa nani parek mange anjoeng karaeng?

Datu’       : biasa doekk….. money  (memeragakan gaya memegang uang)

Ri balla’ na sulaiman….Datu’               : kioki mae anrinni I sulaimang inta’!

Pesuruh           : assalamualaikung .. pattanna ballak, niakki ilalang?

Ny. Sulaiman : waalaikumsalam,, apa ntu gegerek kamma?

Pesuruh           : oh… ny. Sulaiman, niaki bapakna ilalang?

Ny. Sulaiman   : ih,, pas tongi bapak mange ri kotaya, angngapaika?

Datu’               : langsungmo, eroka amballi tampa’ na sulaemang

Ny. Sulaiman   : pamopporanga datu’ I nakke tena kuerok ambalukkangi anne tampa’ ka

Datu’               : punna kammantu anjo tananu anjoenga erok kuballi (sambil menunjuk)

Ny. Sulaiman   : I nakke poeng tea tonja ambalukkangi

Datu’               : Tampo n antu, sakbarakko punna doek na inakke ja punna parallu kubayarak

                           Pinruangi

Ny. Sulaiman     : Tena mentong kuballukangi datu’

Datu’                  : erok injako ? punna parallu kubayarak pintallungi

Ny. Sulaiman      : Datu’ kupawwang injaki inakke teajak akbaluk apa-apa

Datu’                  : puih…. Tampo’ nu di’ , tenapa nuissenga?

Ny. Sulaiman     : pammopporanga datu’ inakke teajak akboya pakbeserang

Datu’                  : baraininu

Ny. Sulaiman      : baajikangngangi datu’ assulukkiri ballakku, sabak niganggu ja’

Datu’                   : iyo cini’ mamiPakrisiki nyawana ni patuatuai niakmo pakkasiak taktinra rinyawana datu’ maringgi kana eroki napassang kasiasi I sulaiman nampa angnginrang mange-mangeDatu’               : baranina ! I sulaiman teai na turuki kanangku, kurang ajarakna ! iyo toh

Pesuruh           : cocoki karaeng

Datu’               : porena masa napakamma! Anjo

Pesuruh           : cocoki karaeng

Datu’               : aha! Niak akkalakku

Pesuruh           : apa anjo karaeng?

Datu’               : maeko (bisik-bisik)

Pesuruh           : cocoki porei akkalatta karaeng

Datu’               : “jangan bilang-bilang pada semua orang ini rahasia cuman antara kamu dan aku”Pattinjakna akjappa bajiki, nampa niakmo taktinra ri nyawanna kana eroki ni pakbunting siagang sitti nurbaya, ka gakga dudui na cinni nampa antinjaki kana punna akbunting siagang sitti napilappassi ngasengi inranna manggennaNy. Sulaiman      : sitti ! sitti ! (memanggil)

Sitti                        : iye amma’

Ny. Sulaiman      : ammempoko rong sitti, eroka bicara siagang ikau

Sitti                        : (duduk)

Ny. Sulaiman      : nu isseng ji toh sitti, kana antekamma kamma-kammanne kaparalluanta’

Sitti                        : (menunduk)

Ny. Sulaiman      : jai dudumi inrangta ri ua’  nampa sanggenna kamma-kammmanne tenapa

                                  Wasseletta, sekre-sekre na boli-boli ta’ iyaji anne ballaka punna nialle anne ballaka

                                   I ua’ na kemaeki ammantang

Sitti                        : iye amma’

Ny. Sulaiman      : sitojeng-tojengna sekre naeroki  I ua’ ! iamintu punna nituruki napilappassi

                                   Yang ngasenga inraga

Sitti                        : apa anjo amma’?

Ny. Sulaiman      : ua’ eroki akbunting siagang I kau

Sitti                        : (bermuka kaget)

Ny. Sulaiman      : ku issengi kana teako ingka..

Sitti                        : passammi punna kulle na bantu bija pammanakanta ! erokjaNallangngerekna samsul bahri pakrisiki nyawana nampa ammotereki mae ri padang, battuna anjoeng tenapa na sicinik siagang I sitti sanggenna mangei akjappa-jappa I samsul ri tamanga apaji na sicinikmo siagang siti nurbayaSamsul                  : andik?

Sitti                        : daeng? Ammoterek maki daeng?

Samsul                  : iya ammoterek ma, ku isseng tommi pakbuntingannu siagang I datu’, ku kana

                                  Lekbakmaki aktinja andik kana tena nanu pakmarua’

Sitti                        : “Maafkan aku menduakan cintata”  (ungu)

Samsul                  : “hancur hatiku mengenang dikau menjadi keping-keping setelah kau pergi

                                    Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita, masihkah ada sayng itu”

                                     (ahmad dani)

Sitti                        : “kusayangki kucintaki tapi kita ji”

Samsul                  : “pergilah kasih kejarlah keinginanta selagi masih ada waktu.. jangan

                                    Hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirita semoga tercapai

                                    Segala keinginanta” (d’masiv)

Sitti                        : ki pamopporanga daeng

Samsul                  : tenamo na kukulle akkana apa-apa

Sitti                        : ingka…Ri wattuna I sitti siagang I samsul akbicara , aklampai I datu’ tidak sengaja naciniki nampa napilangngeri akbicaraya

Datu’                     : “oy senangnya dalam hati kalau beristri 2 sperti dunia ana yg punya” (ahmad dani),

                                   Ih, nai anjo ??? (mengintip dari jauh)

Siti & samsul       : (berbicara)

Datu’                     : ommale’ baraninu  sitti appakmaru sitti.. Braninu appakmaru ! (muncul tiba-tiba)

Siti & Samsul      : (kaget)

Datu’                     : kau ! anakna sutan Mahmud baraninu !

Siti                          : Datu’ !

Datu’                     : sudahmi! Ambe moterek (menarik sitti)I datu’  sannak moro-morona lekbakna  nacinik samsul siagang I sitti, niakmo pakkasiak takttinra ri nyawana datok kana eroki naracuni siitti

Datu’                     : baranina sitti akgauk kammanjo !

Pesuruh               : cocoki anjo karaemg

Datu’                     : teakmak akbunting siagang baik-baine kammanjo , tanjakkna tena  matu-matunna

                                  Bajikangngangi ku bunuh

Pesuruh               : saremi bawang racung karaeng

Datu’                     : antekamma batena

Pesuruh               : panaumi ri jeknek inunga !

Datu’                     : Nampa-nampannu seng carakdek

Pesuruh               : memang nakke njo tuan (gr)I sitti aherekna ammoterangi sabak karacunangi, bawang racunna I datu’. Sementara I samsul niusiriki siagang manggenna I sutan Mahmud sabak nifitnahki datu’, samsul aklampai seng mange ri Jakarta, na janji ri atinna pastime nabalaskan dendamna, Ri Jakarta I samsul akjari tentara mi niarengan letnan mas, lekbakna sampulo taung , letnan mas nisuroi berantaski pemberontakan ri padang, tena maraeng datu’ maringgi mi akajari pammimpinna, aherekna samsul siagang datu’ passibakjiang sekre lawan sekre

Samsul                  : eh, sibuntuluk maki seng datu’

Datu’                     : kurang ajarak

Samsul                  : teamako sallo ambemo !

Saat ini anda sudah membaca tentang Contoh Naskah Drama makassar yang kami berikan diatas, semoga bisa menjadi info bermanfaat ya, dan jangan lupa baca selengkapnya disini untuk Kumpulan Naskah Drama yang lainnya juga.

0 Response to "Contoh Naskah Drama makassar"

Posting Komentar