Contoh Naskah Drama jawa

Contoh Naskah Drama jawa - Kami akan sampaikan disini Contoh Naskah Drama jawa lengkap sekali sehingga anda bisa mendapatkan Contoh Naskah Drama jawa dini selengkapnya dan tentunya ini akan bisa menjadi Contoh Naskah Drama jawa untuk pertunjukan anda dan tentunya Contoh Naskah Drama jawa ini akan bisa menjadi salah satu prestasi anda disaat anda melakukan Drama dengan teman-teman anda dipentas. Ini adalah salah satu Contoh Naskah Drama jawa terbaik yang bisa kami posting dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna sekali karena Cerita Contoh Naskah Drama jawa ini sangat menyentuh hati, kocak dan sangat menyenangkan sekali saat dipentaskan dengan teman-teman nantinya.

Untuk itu dapatkan Contoh Naskah Drama jawa ini disini yang kami berikan lengkap sehingga bisa menjadi pertunjukan yang sangat bagus sekali, dan anda akan mendapatkan nilai bagus untuk Contoh Naskah Drama jawa ini, lengkap sekali Contoh Naskah Drama jawa ini dan pastinya kamu semua akan puas dengan Contoh Naskah Drama jawa tersebut, dan untuk untuk itu langsung dapatkan Contoh Naskah Drama jawa dibawah ini yang sobat semua.

 SOMBONG ISO NGRUSAK KEKANCAN

Sule , Asri ,Rege,lan Vega uwis suwe dadi konco. Cah papat kuwi dasare anake wong sugih. Kerep jajan bareng-bareng kerep seneng-seneng bareng. Ananing ,, kabeh dadi maleh  pas bapake Rege bangkrut.
Neng ruwang kelas pas agek piket.

Rege                    : Man, , , aku, ennntuk njaluk tulung ra’
Suleman              : (etok-etok ra krungu)
Rege                    : wee..!! man! Njuk tulung entuk raa?! Tulung balekno sapu iki sisan , kowe yo wis rampung nyapune too..!
Suleman              : appa. .! mbalekke. . ra suddi. !
Rege                    : asem ik, kowe i bar mangan opo to Man. Ko ndengaren Jutex men karo aku. .
Suleman              : arep ngoppo. Mangan opo yo uduk urusanmu!! Wis minggiro kono!
Asri                      : wis-wis, kowe i do ngopo to. Ko ‘ kerenagn wae. Nak eneng masalah ki yo mbok di omongke apek-apek...
Vega                     : ho oh. . . lha ngopo to Man , kok kowe koyo  nesu karo Rege ngono.
Rege                     : (nyelehke sapune)  owwraa’ !soppo seng kondo. Awake dewe apek-apek ae to Man.
Suleman               : Ra! Aku saiki ra seneng karo kowe, kowe saiki mlarat, wis do minggir- minggir!
(Lungo  neng mburi karo nggowo sapu)
Asri                       :Sek yo. . tak marani Sule disik ( Lungo)
Vega                     : (gedeg-gedeg) Yo wiis. . . sante haeee. . pancen Suleki wonge ngonno. . Ra sah mbok pikir. .
Rege                     : Haaah. .ck . .laiyyo to Peg. Aku yo ra ngiro suleman ngono. Jebolno wonge sombong banget.
Vega                     : ssst ojo banter2 wonge ndak krungu.
 (KRUNGU SUORO BEL) Ho. .! wis bel. Gek balekno sek sapune.

Wis pirang-pirang ndino Rege karo Sule ora dolan bareng. Sule milih dolan karo Asri lan cah sugeh-sugeh liyane. Terus, sak wijine esok
Asri                        : Sul, kowe ngerti ra’
Sule                        : oppo !
Asri                        :  Aku nduwe Hp anyar . lho iki. . isoh di pencet – pencet layare lho, kowe Ra nduwe to. .
Sule                        : eh. Ho oh apike, oppo merk e. Regane piro?
Asri                        : iki Hp. Regane murahh. .  mung Rp. 6.789.000,-. Smart phone lho iki.
Narator                  :   padahal kuwi mung seng nyileh. .!
Sule                       : Halah. Mung semono to regane . kecil no. Bapakku kan bozzz . .
Asri                        : (Kaget) wuss. .! elok tenan . yo wis sesok tukuwo yo, seng luwih apek soko iki.
Sule                       : (dg pdne sule omong.) iyyo. .gampang . . bisa diatur . .
Asri                        : hallah . .!

Wektu muleh sekolah. Suleman wis tekan ngomah. Terruss . . . . langsung . . . .

Sule                       : Pak, pak e tukok ne Hp! !
Bpke                      : heh! Oppo! Nyerako rene!
Sule                       : pak. Anu . .tukok ne Hp Pak. .
Bpke                      : oppo! Tuku Hp! Meneh! Lha Hpmu seng kuwi arep kok nggo oppo.
Sule                       : iki. . .kurang apek,. . ungsume saiki Hp seng isohdi pijet layare. .
Bpke                      : ( njane arep nganndani, neng ora kuwat, dadi bpke nyeluk ibuke. . ) Buk . . .! buke. . . .
Mboke                  : yo. . kosek . . enek oppo to pak. .
Bpk                       : (ngei isyarat) kandanono anakmu kono . .!
Mboke                  : lLee . . ., ngene lho. Takkandani yo. Neng ojo kaget!
Sule                      : enek oppo to Buk?!
Mboke                  :  piye yo( menghirup napas panjang. . ancang- ancang. .siap. .Yakk!) Bapakmu ki agaek eneng masalah eneg kantore, eneng klienne bapakmu seng wis marai rugi perusahaan. .
Sule                       : maksude . .
Mbkke                  : yoo . . kowe ra iso tuku Hp. Bapakmu kapusan. . mulo awake dewe kudu hemat , ra sah tuku sek ra penting. Omah iki, sesok kudu ditinggalke, keluarga iki kudu golek omah seng luwih sedrhana . terus omah iki. Di dol.
Sule                       : OppO . . .!!  –OH tidak munggkiin . . .!!!-  maksude bangrut.
(Ngawaske drijine . . terus. .) ora urusan! Pokoke kudu tuku Hp!  Titik!!
Bpke                      : ( Brakkkk!!) We!!, ra sah ngeyel, mbok yo ngerti keadaane wong tuwo sitik ngono lhooo!
Sule                       : neng . . . neng . . ak aku. .
Bpke                      : ra enek neng-neng an, pokoke kowe kudu hemat!
Sule                       : asem!(lungo neng kamare)
Bpk                        : we, ngopmong oppo kowe. . (lingguh)
Kurang ajar banget cah kuwi . .!
Bpk                        : salahe soppo seng manjakke. .  banget2
Bpke lan Mboke: (melepaskan napas panjang. . . siap. . yak .!) Haaa a a a a a . . . .

Bpke                      : mboke, piye nek saiki ngejak sule neng  “ ngenndi”  ngono?
Mbok: Lha  neng ngendi. .?
Bpke                     : wis kuwi rahasia. Pokoke celuken Sule, nek ora gelem kondo wo arep di tukokne Hp.
Mboke                 : yoo
Mboke                 : Sule, rene osek le. . arep di jak bapk mu
Sule                       : yo ( moro) arep sido ditukok ne Hp to Buk.
Mboke                 : yo emmbuh, pokoke melu o bpk mu sek.
Suleman karo Bapke numpak mobil neng “ngendi” ngono. Terus , Sule mikir. . Lho kok aneh, ambune ngapusi iki. .
Sule                       : (miduk soko mobil), lho kok rene ngopo rene, ora arep teku Hp to.?
Narator: mesti do penasaran to iki neng ngendi, yo wis, wis saate tak kandani. Asinooo. . iki neng perkampungan pemulung)
Bpke                      : cobo deloken uwong-uwong kuwi. . saben dino kerja keras gor dinggo Madang, awake dewe kudune ber sukur wis urip kecukupan saben dino. Kowe kudune ngerti , uwong –uwong iki ora saben dino iso mangan, sok2 mangan mor nganggo sego aking. Tak kandani yo lee. . urip ki ora mesti neng nduwur  terus utowo neng  ngisor  terus. Nek awake dewe tau sugeh, awake dewe yo kudu siap dadi mlarat. Ngerti. . .
Sule                       : . . . . .  ngrtos pak. .
Bpke                      : ngerti tenan rak?!! Dadi sido tuku Hp ra’?!!
Sule                       : mboten mawon pak. Pak .  kulo nyuwun gapunten geh pak. Kulo pun sadar. .
Bpk                        : lha ngono no, yo tak ngapuro, ra po po, neng ndengaren kowe nganggo boso kromo karo bpk he le??!
Sule mikir nek sesok arep njaluk ngapuro karo Rege lan dadi koncone meneh.
Esok wis teko, pas arepe bel masok. .
Sule                       : Rege, !
Rege                      : ngopo lee. Jarene ra pengen kenal meneh karo aku. .
Sule                       : s sopo seng kondo??
Rege                      : yo wis arep ngomong opo?!
Sule                       : ngene. . anu. . a aku . .njaluk ngapuro yoo . .(karo ngejak salaman)
Rege                      : Ra’! Ra nduwe ngapuro!
Sule                       : Ha!
Rege                      : Ora-ora, mung gojek, yo genah tak ngapurolah.(nggegem tangane Sule)
Vega                      : Lha mbok ngono. .  mung konco kak mbiyen kok arep mungsuhan. . ho oh ra Sri . .
Asri                        : yo . . ho oh! Terus kowe sido tuku Hp ra’?
Sule                       : Ora kok Sri. Eeem. . Bapakku kapusan. Saiki keluarga ku lagi krisis. .
Asri                        : Oowwww
Rege                      : Ho oh To Le, yo wis ra popo. Sante ae. Mesti enek “jalan keluare” pokoke gawe kepenak ae. .
Sule                       : Bener kondomu Ge. .
Teett. . .Teett. . bel mlebu

Saat ini anda sudah membaca tentang Contoh Naskah Drama jawa yang kami berikan diatas, semoga bisa menjadi info bermanfaat ya, dan jangan lupa baca selengkapnya disini untuk Kumpulan Naskah Drama yang lainnya juga.

0 Response to "Contoh Naskah Drama jawa"

Posting Komentar