Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa

Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa - Kami akan sampaikan disini Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa lengkap sekali sehingga anda bisa mendapatkan Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa dini selengkapnya dan tentunya ini akan bisa menjadi Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa untuk pertunjukan anda dan tentunya Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa ini akan bisa menjadi salah satu prestasi anda disaat anda melakukan Drama dengan teman-teman anda dipentas. Ini adalah salah satu Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa terbaik yang bisa kami posting dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna sekali karena Cerita Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa ini sangat menyentuh hati, kocak dan sangat menyenangkan sekali saat dipentaskan dengan teman-teman nantinya.

Baca Juga : Contoh Naskah Drama emansipasi wanita dan  Contoh Naskah Drama bahasa jawa lucu

Untuk itu dapatkan Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa ini disini yang kami berikan lengkap sehingga bisa menjadi pertunjukan yang sangat bagus sekali, dan anda akan mendapatkan nilai bagus untuk Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa ini, lengkap sekali Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa ini dan pastinya kamu semua akan puas dengan Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa tersebut, dan untuk untuk itu langsung dapatkan Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa dibawah ini yang sobat semua.

 Naskah Drama Bahasa Jawa  Tentang kehidupan sehari-hari

 Ana ing sawijining desa ana pemuda kang wus akrab banget, yaiku Sardi lan Jono. Bocah loro iku seneng banget nggawe ulah. Sampek kanca-kancane sing liya ora gelem nyedhek amarga mesthi diusili. Wektu iku sawise sekolah Sardi ngampiri Jono.

Sardi                : Jon, ayo engko dolan ! ( Nggeplek pundake Jono)
Jono                 : Gaweanmu dolan ae . Koyo wong pinter wisan.
Sardi                : Halah gayamu, gelem opo ora kowe ?
Jono                 : Dolan nyandi lho ?
Sardi                : Yo emboh... Pokoke dolan ben koyo cah gaul ngono lho...
Jono                 : Emmm.. ayo lek ngono. Tapi wegah aku lek sampek maghrib eneh !
Sardi                : Hehehe, ora-ora.
Jono                 : Gek nggawa duit opo ora ?
Sardi                : Halah, kuwi dirembug engko ae... Yo wis aku arep mulih ( Mlaku ngadohi jono )
Jono                 : Oke-oke.... Engko kowe neng o omahku.


Sawise iku Sardi lan Jono dolan. Sardi lan Jono ora kelingan yen iki mau wayahe kelompok drama B. Jawa kanggo ujian praktek kelas 3. Ing sawijining panggon, Deni lan Parman nunggu bocah loro maeng. Bocah loro kuwi ora ngerti marang ngendi parane Sardi lan Jono.

Parman            : He, enek sing ngerti Sardi karo Jono ?
Deni                : Lha yo nyandi cah loro ki, maeng opo ndak krungu di omongi...
Parman            : Opo jajal diparani neng omahe ?
Deni                : Omahe sopo ?
Parman            : Yo omahe Jono ae sing enek wong tuwane
Deni                : Lek ora enek piye ? Gek iki urung latihan blas lho...
Parman            : Halah kuwi masalah keri, sing penting anggotane wis enek kabeh.
Deni                : Yo wis kowe rono ae, aku neng kene karo nggae naskah dramane, piye ?
Parman            : Hmmm, yo lekno. Sing apik lho yo critane ?
Deni                : Oke bos.....

Banjur Parman mara menyang omahe Jono. Ing kono Parman ora nemoni sopo-sopo. Akhire Parman mbalik maneh lan nerusake nggawe teks drama karo Deni. Akhire ditunggu sampek maghrib Sardi lan Jono ora ana ketok.

Deni                : Piye bocah iki ? kok ora enek ketok ?
Parman            : Lha yo piye neh, lek panggah ora gelem kelompok yo golek liyane ae.
Deni                : Nah, setuju aku. Yo wis aku pamit. Ki mesthi wong tuwaku wis nggoleki.
Parman            : Oke, dirembug sesuk neng sekolahan ae. Bocahe ditakoni.
Deni                : Eh iyo, ojo lali sesuk nggawa gitar gae musicale.
Parman            : Gampang, yo uwis  ndang muliho.

Deni mulih amarga wis maghrib. Sesuke neng sekolahan Deni lan Parman rembugan bab drama B. Jawa. Kanggo ngisi waktu ngenteni Jono lan Supardi bocah loro kuwi ngrembug musik kang bakal digawe.

Parman            : Ayo sakiki nggawe musik kanggo dramane. Sing tentang lagu daerah ae.
Deni                : Yo angel lho kuwi, lha kowe opo iso ?
Parman            : Jajal kene aku (njupuk gitar saka tangane Deni)
Deni                : Halah kemiso, jajal piye....
Parman            : (nyanyi gundul-gundul pacul)
Deni                : Hahaha, kuwi rak yo tembang dolanane bocah lho...
Parman            : Sing penting lagu daerah lho...
Deni                : Ojo, diganti liyane ngono lho.
Parman            : Jajal kowe iso opo ora ? (ngekekne gitar marang Deni)
Deni                : (Main gitar)
Parman            : Lha kuwi opo ora yo lagu pop.... hahaha
Deni                : Hahaha, lha aku ora iso lho..
Parman            : Kene lek ngono aku ae.
Deni                : (Ngekekne gitar) Aku sing nyanyi yo ?
Parman            : (Nyanyi karo Deni)
Deni                : Haha, apik kuwi... yo uwis nggae kuwi ae...

Sing ditunggu-tunggu mara-mara teko karo mlayu. Ora rumangsa yen ditunggu.

Jono                             : Heh, bocah-bocah wes podo latihan drama Bahasa Jawa, kelompoke
 awake dhewe piye ?
Deni lan Parman          : Trus gue harus bilang wow gitu ? wow
Supardi                        : Heladalah, iki tenanan lho...
Parman                        : Lha kowe dhekingi nyandi ae ?
Supardi                        : Nyapo aku sing kok takoni....
Parman                        : Lha wayahe kan kelompok, kowe yo wis diomongi...
Supardi                        : Kapan lekmu omong ? ( mulai nesu )
Parman                        : Ow, kowe wis pikun yo ?
Pak Guru                     : He he, enek opo iki ?
Deni                            : Niki, Pak. Sardi kalih Jono dhekwingi mboten purun kelompok drama.
Pak Guru                     : Weh weh, lha nyapo kok ora kelompok ki ?
Jono                             : Lha ancen ora diomongi to, Pak.
Pak Guru                    : Iyo to le ? Ora kok omongi ?
Deni                            : Sampun, Pak. Tapi mboten dugi.
Pak Guru                    : Lha kwi kowe ora teko...
Jono                             : Ora diomongi, Pak.
Pak Guru                     : Halah wis ora usah ngeyel, ndang gek kelompok

Sawise ngono, bocah papat kelompok nggae drama. Amarga gotong royong akhire kelompoke iso nampilake drama kang apik lan akeh kanca-kancane sing seneng.

Parman            : Apik banget gayamu cah, jan pantes dadi artis.
Deni                : Lho yo jelas lah, sopo disek...
Parman            : Di, Jon, nyapo meneng ae ki.... wis berhasil lho
Sardi                : Aku njaluk sepuro yo, Man.
Parman            : Halah, ora opo-opo.... Sing penting iki wis sukses.
Pak Guru         : Lha yo ngono, lek gotong royong bareng kan iso apik hasile
Sardi                : Kula nyuwun pangapunten, Pak. Nika sampun mboten sopan kalihan bapak.
Jono                 : Kula nggih, Pak.
Pak Guru         : Yo wis ora opo-opo. Makane ojo diterusne lekmu ndugal ki.

Sardi lan Jono mulai ngrubah sikape. Pirang wulan sawise kuwi bocah papat maeng oleh nilai Ujian kang paling apik dhewe. Gotong royong lan kerja keras iku bisa ndadekake semubarang gawe dadi gampang lan oleh hasil kan muasne.

Saat ini anda sudah membaca tentang Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa yang kami berikan diatas, semoga bisa menjadi info bermanfaat ya, dan jangan lupa baca selengkapnya disini untuk Kumpulan Naskah Drama yang lainnya juga.

0 Response to "Contoh Naskah Drama lucu bahasa jawa"

Posting Komentar