Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa

Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa - Kami akan sampaikan disini Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa lengkap sekali sehingga anda bisa mendapatkan Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa dini selengkapnya dan tentunya ini akan bisa menjadi Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa untuk pertunjukan anda dan tentunya Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa ini akan bisa menjadi salah satu prestasi anda disaat anda melakukan Drama dengan teman-teman anda dipentas. Ini adalah salah satu Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa terbaik yang bisa kami posting dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna sekali karena Cerita Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa ini sangat menyentuh hati, kocak dan sangat menyenangkan sekali saat dipentaskan dengan teman-teman nantinya.

Untuk itu dapatkan Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa ini disini yang kami berikan lengkap sehingga bisa menjadi pertunjukan yang sangat bagus sekali, dan anda akan mendapatkan nilai bagus untuk Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa ini, lengkap sekali Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa ini dan pastinya kamu semua akan puas dengan Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa tersebut, dan untuk untuk itu langsung dapatkan Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa dibawah ini yang sobat semua.

Bani  : Sesuk awake dhewe ana ulangan basa Indonesia, kowe wis nang siap durung?
Ririn  : Jelas uwis lah.. Aku wis sinau saka wingi-wingi kanggo jaga-jaga ngadhepi ulangan sesuk.
Yayuk : Aku uga wis sinau kok. Ya..  Muga wae soale gampang ben bijiku oleh api! Kalu kowe Ted?
Tedy  : Aku ora sinau.
Bani  : Kok ora sinau Ted? Emang kowe ngapa wae neng ngomah? Dolanan PS mesti?
Tedy  : Iya sih.. Saben mbengi aku ngenteke wektu kanggo dolan game. Urusan sinau aku nggak sepira pradulekne.

Ririn  : Wah.. Payah kowe Ted! Mengko yen bijimu elek piye?
Tedy  : Ya ra piye-piye. Yen aku isa ya tak garap, yen gak isa ya arep kepiye meneh.
Yayuk  : Ted, kowe gak bisa muni ngunu. Tugase murid ki ya kudu gelem sinau, lan sinau kuwi dudu mung wayah awake dhewe ana neng sekolahan wae, nanging pas wayah ana ngomah awake dhewe kudu sinau, luwih-luwih meneh yen awake dhewe durung nyuwasani pelajaran kui.

Bani  : Nah, bener  kui apa sing dikandha Yayuk. Kowe ra isin yen mengko bijimu elek? Wong awake dhewe kancamu wae mesti ngerasa isin ro liyane yen mengko bijimu elek dewe sak kelas.

Tedy  : Koe ki do isin ngapa? Wong sing bijine elek wae aku, dudu kowe?
Ririn  : Ya sanajan sing bijine elek kuwi kowe, ning aku kabeh kan ya kancamu cerak?! Apa sing kedadean ro kowe, becik utawaa ala ya melu nanggunge uga.
Drama Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Yayuk  : Iya, kowe kudune sinau kaya awake dhewe Ted. Uwislah, awake dhewe ora nglarang kowe dolan, ning ya kowe kudu nduwe jadwal kanggo sinau neng ngomah.
Tedy banjur rumangsa kanca-kancane kesebut jebulna nduwe perhatian sing marang awake dadine dheweke rumangsa wis nglakoke kaluputan. Tedy akhire ngujar menawa dheweke arep sinau kanthi sregep.

Tedy  : Becika, bokmenawa nyat ana sing salah karoku. Ok, sakwise iki aku bakal nglakono kandanmu kabeh, aku arep sinau kaya kowe.

Kanca-kanca Tedy : Nah, kuwi lagi Tedy. Apik yen kowe wis eling, menawa pamulangan kuwi penting kanggo awake dhewe.

Saat ini anda sudah membaca tentang Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa yang kami berikan diatas, semoga bisa menjadi info bermanfaat ya, dan jangan lupa baca selengkapnya disini untuk Kumpulan Naskah Drama yang lainnya juga.

0 Response to "Contoh Naskah Drama dalam bahasa jawa"

Posting Komentar